.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعاطات: انجام بیع به وسیله دادو ستد را گویند. معیر: عاریه دهنده را معیر گویند. (ماده 635 قانون مدنی) مملوک: آنچه تحت اختیار مالک است را گویند مانند خانه و اسب و زمین و غیره...

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان