.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسی که متصرف در مالی است، فرض قانون این است که تصرف او تصرف به عنوان مالکیت است و خود او متصرف به عنوان مالکیت است. (ماده 747 دادرسی مدنی و ماده 11 قانون ثبت) و چنین تصرفی را تصرف مالکانه نامند.

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان