.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهدفی که شخص به خاطر آن هدف، خود را به نفع دیگری متعهد میسازد و یا بطور کلی معامله ای میکند را جهت معامله گویند. (مواد 217 و 218 قانون مدنی) جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و اموال هر شخص

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان