.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعامل: مترادف عاقد است. یعنی کسی که طرف عقد واقع میشود. معاقله: یعنی کسی که عاقله کسی دیگر قرار داده شود.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان