.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر فارسی کنونی به معنی عقد به کار میرود. در این صورت اختصاص به عقودی که اثر مستقیم آنها تعهد است ندارد. در حالی که ماده 183 قانون مدنی تعریف نارسایی از عقد کرده و آن را اختصاص به عقودی داده که اثر مست

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان