.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - قبول در قانون و فقه تعریف نشده است. میتوان گفت قبول عبارت است از قصد انشایی که در جهت عکس ایجاب قرار گرفته و د رایجاد شریک عقد مکمل ایجاب میباشد. به طور خلاص میتوان آن را قصد انشای مکمل قصد انشا

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان