.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعبارت از قضیه ای است که موضوع حکم در آن کلی باشد. بسیاری از قواعد حقوقی به صورت ماده قانون مشاهده میشوند. مثلا هرعقدی را میتوان به صورت فضولی منعقد ساخت

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان