.::محل تبلیغات شما::.

یارنمانیت کسی که روی چیزی اعمال مادی انجام میدهد را گویند. مانند کسی که به اعتقاد داشتن مالکیت عین یا منافع برآن چیز، آن اعمال مادی را صورت میدهد.

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان