.::محل تبلیغات شما::.

یارنماحادثه غیرمترقب که نتوان از آن اجتناب کرد و در نتیجه آن انجام تعهدی مقدور نشود یا شخصی نتواند خود را با یک قاعده حقوقی تطبیق دهد. در نتیجه فرس ماژر، متعهد (که نتوانسته به تهد خود عمل کند) برای همیشه در

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان