.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعقد رهن: عقدی که به موجب آن وام گیرنده (یا ثالثی به نفع او)مالی را اعم از منقول یا غیر منقول نزد وام دهنده به وثیقه بگذارد و برای وام دهند یک حق عینی بر آن مال ایجاد میشود. عقد رهن غیر منقول: عقد ر

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان