.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعقدی که متضمن اخذ و عطاء (داد و ستد) و الزام و التزام از طرفین باشد. باین تعریف، عقد نکاح هم جزء عقود معاوضی است. گاهی عقد معاوضی در خصوص عقودی که در آنها مبادله مال از طرفین میشود گفته میشود و عقد نک

امروز دوشنبه 14 اسفند 1402
لینک دوستان