.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعاقد: در معنای اصطلاحی به کسی گفته میشود که ایجاب و یا قبول عقدی را میخواند خواه برای خود یا به نمایندگی از طرف دیگری عدوان: صفت تصرف بدون مجوز قانونی است. از همین قبیل است ید عدوانی در ماده 308 ق

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان