.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهرشرطی که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد شرط ضمن عقد نامیده میشود؛ ولو آنکه راجع به شرط پیش از انعقاد عقد مذاکره شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط اب

امروز چهارشنبه 12 مهر 1402
لینک دوستان