.::محل تبلیغات شما::.

یارنماأخذ به شفعه: اعمال حق شفعه را أخذ به شفعه گویند. أخذ به شفعه از ایقاعات است. (ماده 808 قانون مدنی) شایع: به معنای بهره جدا نشده از حصه مشاع دیگران است.

امروز یکشنبه 26 فروردین 1403
لینک دوستان