.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میوشد. اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. (ماده 116 قا

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان