.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااگر راهن پس از تنظیم سند رهن مال دیگری را در تکمیل رهن قبلی رهن بدهد بدون آنکه وام جدیدی دریافت نماید، سندی که بعدا تنظیم میشود را سند متمم گویند.

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان