.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - حصه شریک در مال الشرکه (حقوق مدنی) ب - سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) میکند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده میکند. صاحب سهم در هم

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان