.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادفتر تجاری: دفاتری که تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهیه و نگهداری میکند را دفتر تجاری گویند. دلالی: عمل و شغل دلال یعنی واسطه گر تجاری را دلالی گویند.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان