.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر مرابحه هرگاه پس از عقد بر مشتری معلوم شود که بایع در اخبار از سرمایه، مبلغ را زیادتر از واقع گفته است برای مشتری خیار فسخ حاصل میشود و این خیار را خیار کذب میگویند و در قانون مدنی ما پیش بینی نشده

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان