.::محل تبلیغات شما::.

یارنماخیاری است ناشی از توافق طرفین که آن را خیار شرط نیز گویند. عقدی که در آن شرط خیار شده آن را عقد خیاری نامند. (ماده 399 ق.م)

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان