.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود. ب - زیان وارد شده را هم خسارت میگویند. برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفت

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان