.::محل تبلیغات شما::.

یارنما(حقوق اداری) وجهی که به مأمور دولت (یا شخص شاغل در موسسات کشوری) افزودن بر حقوق به عنوان کار دیگری که از او خواسته میشود داده شود. این وجه به طور مستمر، مادام که به کار جدید مشغول است پرداخت میشود و د

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان