.::محل تبلیغات شما::.

یارنماحق عینی بر مال غیر حقی است عینی برای شخص در مال دیگری مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و حق وثیقه در معاملات با حق استرداد برای طلبکار

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان