.::محل تبلیغات شما::.

یارنماوجوهی که دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در قبال تنظیم اسناد و ثبت آن در دفاتر مربوطه و مطابق تعرفه سازمان ثبت وصول مینمایند. مطابق بند 158 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ماه 1365، سردفتران مکلفتند ع

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان