.::محل تبلیغات شما::.

یارنماشش یک دانگ. سدس سدس مثقال و یا ربع تسع مثقال (مفاتیح العلوم خوارزمی) کشاف اصطلاحات الفنون میگوید: مقدار وزن دو دانه جو باشد و در لفظ مثقال، این معنا ذکر شده و گاه اطلاق شود بر ثلث طسوج و بر شش یک عشر

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان