.::محل تبلیغات شما::.

یارنماچکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. (ماده الحاقی به قانون چک مصوب 72/8/11)  

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان