.::محل تبلیغات شما::.

یارنماچک: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد دیگری دارد کلا یا بعضا به نفع خود یا دیگری مسترد میدارد. (ماده 310 قانون تجارت) چک بسته: چکی است که بر روی آن دو خط کشیده اند و فقط با

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان