.::محل تبلیغات شما::.

یارنماثلث در اصطلاح ثبتی یک سوم ترکه را گویند که وصیت تا آن میزان نافذ است و مطابق ماده 843 ق.م زیاده برآن نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان