.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامطابق ماده 23 آیین نامه، دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات به طریق زیر باید عمل کنند: الف - در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید باید پس از احراز حق مزبور فس

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان