.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتصرفاتی که نوعأ کاشف از رضای معامله باشد، امضای فعلی است. مثل آن که مشتری که خیار دارد، با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. (ماده 450 ق.م)

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان