.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتنفیذ یعنی اجازه انجام عمل حقوقی غیرنافذ. مثل عقد فضولی و عقد مکره و معامله سفیه بدون اذن ولی و امثال آنها. مرادف اجازه و امضا بکار میرود. (ماده 209 ق.م)

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان