.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد. اصطلاح payment در حقوق فرانسه اعم از پرداخت است، زیرا شامل تعهداتی که موضوع آن وجه نقد هم نباشد نیز میشود.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان