.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامحوطه ای معمولا محصور است که در آن انواع درختها و گلها را کاشته باشند. بر اساس قانون، در مناطق جنگلی، باغ دارای مشخصات زیر است: الف - دارای حدود مشخص اختیاری باشد نه طبیعی ب - حجم درختان جنگلی خودرو

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان