.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هرگونه اثر حقوقی شناخته باشد، مانند بیع صغیر. صفت این عمل حقوقی را بطلان گویند. بطلان در مقابل صحت بکار میرود.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان