.::محل تبلیغات شما::.

یارنماخانه ای است که ترکمانان و اهل رشت سازند مشتمل بر چند چوب که به زمین نصب کرده سرهای آنها را به هم بندند و در آن بسر برند. این کلمه ترکی است. اُلاچق هم گویند.

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان