.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااقرار عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و به زیان خود (ماده 1259 ق.م) شخص اقرار کننده را مقر (بضم میم و کسر قاف و تشدید آخر) و کسیکه اقرار به نفع او شده است (مقرله) و مورد اقرار را (مقر به) گویند.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان