.::محل تبلیغات شما::.

یارنمابیع سبب تملک مبیع و ثمن است. وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و هکذا. حال اگر ورثه یا موصی له بر تقسیم مال مشاعی، به تراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان