.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - به معنی آبونمان است. ب - عبارت است از عنوان کلمه ای که دارای معنی کلی است. (مانند انسان) یا کلمه ای که دارای دو یا چند معنی است مانند باز و مهر

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان