.::محل تبلیغات شما::.

یارنما(حقوق تجارت) اسنادی که امضاکننده آن، تعهد تسلیم مالی (نقد - جنس) را میکند. مانند اسناد تجارتی و اوراق بهادار (سهام شرکتها و اوراق قرضه)

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان