.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص میکنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت نود و نه ساله میتواند معین شود. (ماد هشت آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43/5/3)

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان