.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعناصر آن از این قرار است: الف - سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد. ب - فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد. ج - مالک سابق از مالکیت آن قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد. مانند زمینی که مالکان آن

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان