.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامرادف اراده حقیقی است. اراده خطور کرده در ضمیر را گویند. خواه مدلول ایجاب یا قبول کاملا مطابق با آن باشد یا نباشد. در مقابل اراده ظاهری به کار میرود.

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان