.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااخذ شیوه ای که در آن حتی المقدور منظور مقنن عملی گردد و این در مواردی است که شک پیش آید و اگرنه در مواردی که منظور مقنن روشن است موردی برای احتیاط نیست. شک هایی که در مورد آنها احتیاط میکنند محدود و م

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان