.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر اصطلاحات ثبتی اراضی مملوک ده را گویند که در مالکیت خصوصی اشخاص درآمده و این واژه در برابر اراضی مشاعی ده بکار میرود.

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان