.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسی که به اندیشه آینده نیست و پایان کار را نمی نگرد بدرد یاری و دوستی نمیخورد. حکمت ایران باستان   کسیکه دور اندیش نباشد گرفتار خطرهای نزدیک میشود، دوراندیشی کلید پیشگیری بسی از ناگواریهاست.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان