.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسیکه اندیشه اش کم باشد سنجش فراوان دارد. حکمت ایرانی کسیکه کم فکر میکند زیاد حرف میزند حکمت ایرانی کسیکه بدون فکر حرف میزند مانند شکارچی ای است که بدون نشانگیری تیراندازی کند. منتسکیو

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان