.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادو فکر بهتر از یک فکر است. مثل آمریکایی ده نفر دیدی ده فکر شنیدی مثل ژاپنی دیدن و حس کردن، وجود داشتن است، زندگی در اندیشه است. شکسپیر

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان