.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادو فکر بهتر از یک فکر است. مثل آمریکایی ده نفر دیدی ده فکر شنیدی مثل ژاپنی دیدن و حس کردن، وجود داشتن است، زندگی در اندیشه است. شکسپیر

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان