.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر محوطه افکار بشر، یقین قطعی وجود ندارد. آناتول فرانس   در خاطری که نظم نباشد، پیوسته توفان است. محمد حجازی   در سرزمین فکرتان ، گنجهای بسیار نهفته است. مولفورد

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان