یارنما

یارنما - 827

CTA
فروش ویژه

تفکر و سرنوشت

اندیشه ها به تدبیر می انجامد، تدبیر پیش میرود و به عمل میرسد، عمل خود عادت آدمی را میسازد. با خوی و عادت ، شخصیت ساخته میشود و شخصیت ، سرنوشت ما را تثبیت میکند.

از حکمت ایران باستان در جاودان خرد

بازدید : 235 تاریخ : 06 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()

ستیز اندیشه ها

اندیشه ها بزرگترین و خطرناکترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در دنبال دارد چیزی جز وحشیگیری نیست.

گارفیله

بازدید : 161 تاریخ : 06 / 06 / 1396 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی